Menu

Fanal solar autònom:

img_datos
Estat 0
Temps(minuts)9837
Tensió Bateria(V)2329
Intensitat(A)1185
Potencia LED(%)8

0=OFF / 1=12.5% ... / 8=100%

Control del fanal Solar:

<