Menu

Lectura dels valors del fanal solar autònom:

img_datos
Estat 0
Temps(segons)3
Tensió Bateria(V)2618
Intensitat(A)0
Potencia LED(%)8


Control del fanal Solar:

Control de lluminaria

<