Menu

Fanal solar autònom:

img_datos
Estat 0
Temps(minuts)6507
Tensió Bateria(V)2872
Intensitat(A)225
Potencia LED(%)2

0=OFF / 1=12.5% ... / 8=100%

Control del fanal Solar:

<