Menu

Lectura dels valors del fanal solar autònom:

img_datos
Estat 1
Temps(segons)903
Tensió Bateria(V)2878
Intensitat(A)137
Potencia LED(%)0


Control del fanal Solar:

Control de lluminaria

<